Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

Picture of Admin wangcc
วิธีการสมัครเป็นสมาชิก e-learning.wangcc.ac.th
by Admin wangcc - Thursday, 9 January 2014, 10:22 AM
 

วิธีการสมัครเป็น สมาชิก e-learning.wangcc.ac.th

1. การกำหนด "ชื่อผู้ใช้" หรือ User Name ควรใช้ชื่อของท่านเอง พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก โดยใช้ข้อความอักษรที่สั้น และได้ใจความมากที่สุด

  • แต่ท่านอาจจะใช้ชื่ออื่น ๆ ก็ได้ ถ้าหากท่านไม่กลัวลืม หรือไม่ซ้ำกับชื่อของสมาชิกเดิม เช่น krutao , sukanya, bodyslam, yoyo ฯลฯ (ให้สังเกตุว่าเป็นอักษรตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด เพราะน่าจะจำได้ง่ายกว่า)
  • ถ้าชื่อของท่านซ้ำกันกับสมาชิกเดิม ระบบจะไม่รับท่านเป็นสมาชิก แต่ท่านอาจใช้วิธีการเพิ่มตัวเลขต่อท้ายชื่อของท่านก็ได้ เช่น krutao2 , sukanya2, bodyslam2, yoyo2 เป็นต้น

2. การกำหนด "รหัสผ่าน" หรือ Password สำหรับโปรแกรม Moodle ค่อนข้างยุ่งยากเล็กน้อย เพราะกำหนดคุณสมบัติไว้หลายข้อ จึงจะสามารถสมัครได้ ดังนี้

"The password must have at least 8 characters, at least 1 digit(s), at least 1 lower case letter(s), at least 1 upper case letter(s), at least 1 non-alphanumeric character(s)"

ดังนั้น เพื่อความสะดวกและเพื่อป้องกันการลืม จึงน่าจะกำหนดรหัสผ่านให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือ

  • ตัวอักษรภาษาอังกฤษให้ใช้อักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น Krutao หรือ Sukanya ฯลฯ
  • ขีดกลาง (-) หรือเครื่องหมายลบ ให้คั่นกลางระหว่างตัวอักษร กับตัวเลข
  • ตามด้วยตัวเลขสัก 4 ตัว
  • รวมตัวอักษร,ขีดกลาง และตัวเลข เมื่อกันรวมแล้ว ต้องมีอักขระไม่น้อยกว่า 8 ตัว
  • เช่น Krutao-2555 หรือ Sukanya-2112, Bodyslam-9999, Yoyo1234-1234 เป็นต้น

3. กรอก "E-Mail" ของท่าน เช่น krutao@hotmail.com

4. กรอกเพื่อ ยืนยัน E-mail อีกครั้ง

5. กรอก "ชื่อ" ให้ท่านกรอกชื่อของท่านเป็น ภาษาไทย ไม่ต้องมี "คำสรรพนาม"นำหน้าชื่อ

6. กรอก "นามสกุล" ให้ท่านกรอกนามสกุลของท่านเป็น ภาษาไทย

7. กรอก "จังหวัด" ให้ท่านพิมพ์ "สระเเก้ว" เป็น ภาษาไทย

8. เลือก ประเทศ "ไทย" (ระบบได้จัดการเลือกไว้ให้แล้ว)

*******หมายเหตุ*********

  • เมื่อท่านกรอกข้อมูลสมัครเรียบร้อยแล้ว ท่านก็จะยังเข้าสู่ระบบไม่ได้ โดยท่านจะต้องเข้าไป ยืนยันตนเอง ใน E-mail ของท่านก่อน จึงจะเข้าสู่ระบบได้ หรือท่านจะติดต่อ Admin (ครูสุรจิต) เพื่อให้ยืนยันการรับสมัครของท่านโดยตรงก็ได้
  • เมื่อท่าน "เข้าสู่ระบบ" หรือ Login แล้ว ให้ท่านเลือก อัพเดทข้อมูลส่วนตัว เพื่อเพิ่มรูปถ่ายของท่าน หรืออาจเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้ตามความต้องการ

 

 
Picture of Admin wangcc
(กำลังอยู่ในการปรับปรุงระบบ)
by Admin wangcc - Thursday, 9 January 2014, 10:12 AM
 

ระบบการเรียนออนไลน์ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น (กำลังอยู่ในการปรับปรุงระบบ)

 

Skip course categories

Course categories


Skip Main menuSkip Navigation

Navigation

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 Today Monday, 21 April 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Skip LoginSkip Online users

Online users

(last 5 minutes)
None